De machines die bij ons worden gebruikt voor de cultuurtechnische werken en het daarbij behorende grondverzet moeten naar de plaats van het project worden gebracht.Daarbij wordt onder andere een dieplader ingezet. We dragen zelf zorg voor het vervoer van de machines en zijn dus niet afhankelijk van anderen.